Новини И Полезни Връзки

Новини

Абонаментно правно обслужване . Абонаментно юридическо обслужване .

Абонаментно правно обслужване . Абонаментно юридическо обслужване . Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Абонаментно правно обслужване . Абонаментно юридическо обслужване .

Прочети Още

Спиране на границата заради неплатени глоби, електронни фишове, наказателни постановления, актове . Право на свободно движение . Част III

Спиране на границата заради неплатени глоби, електронни фишове, наказателни постановления, актове . Право на свободно движение . Част III Share on facebook Share on twitter

Прочети Още

Неравноправни клаузи . Потребителски спорове . Проблем с банка , колекторска фирма , онлайн търговец и други . Кредит . ЧАСТ I

Неравноправни клаузи . Потребителски спорове . Проблем с банка , колекторска фирма , онлайн търговец и други . Кредит . ЧАСТ I Share on facebook

Прочети Още

Затвориха ми обекта. Какви са правата ни при затваряне на обекта ни заради Covid-19. Форсмажор или стопанска непоносимост. ЧАСТ 1

Затвориха ми обекта. Какви са правата ни при затваряне на обекта ни заради Covid-19. Форсмажор или стопанска непоносимост. ЧАСТ 1 Share on facebook Share on

Прочети Още

Полезни Връзки

Адреси

Международни Институции

Безплатна Адвокатска Помощ И Съдействие

Безпладтна адвокатска помощ и съдействие или Pro bono (pro bono publico) – е фраза от латинския език и означава професионална работа, извършена на доброволна основа и без възнаграждение. За разлика от нормалната благотворителна работа, в случая става въпрос за упражняване на професионална дейност от професионалисти в областта, която те знаят най-добре. Най-често това се отнася за адвокати и лекари, които извършват бизнеса си без заплащане.

В България услугата безплатна адвокатска помощ и съдействие съществува, макар и в ограничена форма. Регламентирана е в Закона за адвокатурата, както в член 38 са, посочени, кои лица могат да получат безплатна адвокатска помощ и съдействие

Следвайки разпоредбата на чл. 38 от Закона за адвокатурата, нашата адвокатска кантора може оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на:

1. лица, които имат право на издръжка;

2. материално затруднени лица;

3. роднини, близки или на друг юрис

В случаите на ал. 1, ако в съответната процедура засегнатата страна е осъдена за разноски, адвокатът или адвокатът на Европейския съюз имат право на адвокатско възнаграждение. Съдът определя възнаграждението в размер, не по-нисък от предвидения в наредбата на чл. 36, ал. 2 и осъжда загубилата делото страна да го плати.

Вижте нашите често задавани въпроси и отговори и правата на жертвите на трафик на хора.