Най-добрия адвокат , който в крайна сметка се оказал в лоша ситуация

Най-добрия адвокат , който в крайна сметка се оказал в лоша ситуация

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Най-добрия адвокат , който в крайна сметка се оказал в лоша ситуация.

 

Адвокатска Кантора Бельов, предоставя на Вашето внимание една история за най-добрия адвокат, който въпреки уменията си и знанията, в крайна сметка се оказал в твърде неприятна ситуация.

 

Действието се развива в град Шарлот, Нова Каролина, Съединените Американски Щати.

 

Адвокатът си поръчал кутия пури, общо 24 на брой. Много рядък вид и много скъпи, като самата кутия се оценявала на $15,000 долара.

 

След като кутията пристигнала, адвокатът побързал да ги застрахова. Направил застраховка на пурите против кражба, всякакъв вид природни бедствия включително и пожар.

 

Той бил най-добрия адвокат в целия град.

 

За около месец време, преди още да е направил и първата вноска към застрахователната полица, адвокатът изпушил пурите и завел иск срещу застрахователната компания.

 

В иска, той обяснил, че пурите били безвъзвратно загубени „в серия от малки пожари“ и настоявал застрахователната компания да му изплати загубата.

 

Застрахователната компания отказва да плати, основавайки се на очевидните причини, че адвокатът е изконсумирал пурите по най-популярния начин, а именно изпушил ги е.

 

Адвокатът ги съдил … и спечелил делото! Произнасяйки се, съдията се съгласява с адвокатите на застрахователната компания, че иска е маловажен и незначителен.

 

Въпреки това, съдията казал, че адвокатът притежава реална полица от застрахователната компания, която застрахова пурите против пожар, без да се сочи в полицата точно какъв пожар не е приемлив.

 

Следователно застрахователната компания е длъжна да изплати застраховката.

 

Вместо да губи време и пари в дълги процедури и апели, застрахователната компания, по съвет на своите адвокати, приела решението на съда и изплатила на адвоката $15,000 долара за да покрие „загубата“ на толкова ценните пури в серията от малки „пожари“.

 

 

Въпреки, че се славел като най-добрия адвокат в града, адвокатите на застрахователната компания били по-предвидливи.

 

Сега, е моментът, в който идва и най-интересната част от историята.

 

След като адвокатът осребрява чека, застрахователната компания, чрез своите адвокати пуснала оплакване в полицията.

 

Обвинили го в причиняването на 24 пожара. Полицията, по своя преценка го арестувала!

 

В съда, застрахователната компания извадила на показ застрахователната полица и адвокатското свидетелство от предишното дело.

 

Адвокатът бил обвинен за причиняването на 24 умишлени пожара на застраховано имущество и бил осъден на 24 месеца затвор и $24,000 глоба.

Това е една измислена история за адвокат от САЩ, за която съобщава всекидневникът The Guardian, през далечната 2002 година.

 

Адвокатската професия е една достойна за уважение и за адмирации дейност.

 

Адвокатурата е последния бастион, защитаващ гражданите от каквито и да е било държавни своеволия.
 
Адвокатска Кантора Бельов изразява своите благодарности, към всички наши колеги адвокати, защитаващи всекидневно и неуморно устоите на една правова и демократична държава.
 
Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 Закона за адвокатурата предвижда право на адвоката да бъде приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и съдействие.
 
Такова уважение и съдействие на адвоката се дължи от съда, органите на досъдебното производство, административните органи и другите служби в страната.
 
Ние винаги съветваме, при необходимост да се обръщате към адвокат, това е човекът, който може най-добре да защити правата Ви.

 

Закон за адвокатурата

Чл. 33. (1) Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване.

 

(2) Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, не подлежи на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не може да бъде използвана като доказателство.

 

(3) Разговорите между адвокат и негов клиент не могат да се подслушват и записват. Евентуално направените записи не могат да се използват като доказателствени средства и подлежат на незабавно унищожаване.

 

(4) Адвокатът не може да бъде разпитван в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.

 

За повече, моля прочетете секцията ни 

 

Институции & Съдилища

 

или се свържете с нас

добрия адвокат

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.