Политика за поверителност

Политика за поверителност

Адвокатска кантора Бельов цени вашата поверителност и се грижи за начина, по който се третира личната ви информация.

Тази политика описва:

 • Каква лична информация събираме за вас
 • Как получаваме вашата лична информация
 • Как използваме вашата лична информация
 • На какво основание използваме вашата лична информация
 • Колко дълго съхраняваме вашата лична информация
 • С кого споделяме вашата лична информация
 • Как защитаваме вашата лична информация
 • В кои държави прехвърляме вашата лична информация
 • Вашите права по отношение на личната ви информация

Моля, кликнете върху съответната рубрика по-долу за повече информация за всяка от тези области.

Ние можем да събираме лична информация от вас в хода на нашия бизнес, включително чрез използването на нашия уебсайт, когато се свържете или поискате информация от нас, когато ангажирате нашите правни или други услуги или в резултат на връзката ви с една или повече на нашите служители и клиенти.

Личната информация, която обработваме, включва:

 • Основна информация, като вашето име (включително префикс или заглавие на името), компанията, за която работите, вашето заглавие или длъжност и връзката ви с човек
 • Информация за контакт, като вашият пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер (а)
  Финансова информация, като информация, свързана с плащанията
 • Техническа информация, като например информация от посещенията ви в нашия уебсайт или приложения или във връзка с материали и комуникации, които ви изпращаме по електронен път
 • Информация, която ни предоставяте за целите на присъствието на срещи и събития, включително изискванията за достъп и диети
 • Идентификационна и основна информация, предоставена от вас или събрана като част от нашите процеси за приемане на бизнес
 • Лична информация, предоставена ни от или от името на нашите клиенти или генерирана от нас в хода или предоставяне на услуги за тях, която може да включва специални категории данни
 • Всяка друга информация, свързана с вас, която можете да ни предоставите
 • Ние събираме информация от вас като част от нашитата професионална дейност на предоставяне на правни услуги, в това число и адвокатска защита и съдействие
 • Ние събираме вашата лична информация, докато наблюдаваме нашите технологични инструменти и услуги, включително нашите уебсайтове и имейл комуникации, изпратени до и от Адвокатска кантора Бельов
 • Ние събираме информация за вас, когато ни го предоставяте или взаимодействате директно с нас, например да се ангажирате с нашия персонал или да се регистрирате на някоя от нашите цифрови платформи или приложения
 • Можем да събираме или получаваме информация за вас от други източници, като например да поддържаме точните и актуални данни за контакт, които вече държим за вас, като използваме публично достъпни източници

Адвокатска кантора Бельов събира и обработва лична информация за вас по различни начини, включително чрез използването на нашия уебсайт и предоставянето на услуги от нас. Ние използваме тази информация:

 • Да предоставя и подобрява този уебсайт, включително одит и мониторинг на неговото използване
 • За да предоставим и подобрим нашите услуги за вас и за нашите клиенти, включително да обработваме личната информация на други лица от името на нашите клиенти
 • За да предоставите исканата от вас информация
 • За популяризиране на нашите услуги, включително изпращане на правни актуализации, публикации и подробности за събития
 • Да управляваме и администрираме отношенията си с вас и нашите клиенти
 • Да изпълняваме своите правни, регулаторни задължения и задължения за управление на риска, включително установяване, упражняване или защита на правни претенции
 • За целите на набирането на персонал

Използване на уебсайта на Адвокатска кантора Бельов

 

Редица съоръжения на нашия уебсайт ви канят да ни предоставите лична информация, като например съоръжението за кандидатстване за свободни места в секцията „Кариери“ на нашия уебсайт и нашите имейл запитвания. Целта на тези средства е очевидна в момента, в който предоставяте личната си информация и ние използваме тази информация само за тези цели.

Ние използваме бисквитки на нашия уебсайт. За да научите повече за бисквитките, които използваме и как да ги деактивирате, моля, прегледайте нашата политика за бисквитки.

Други имейли

Ако получавате съобщения от нас и вече не желаете да го правите, можете да се отпишете по всяко време, като изпратите имейл на, както и възможността да бъдете забравен, моля изпратете имейл на следния адрес: righttoerasure@belyovlaw.com

Срещи, събития и семинари

Ние ще събираме и обработваме лична информация за вас във връзка с присъствието ви в нашите офиси или на събитие или семинар, организирани от Адвокатска кантора Бельов или нейните бизнес партньори. Ние ще обработваме и използваме само специални категории лична информация относно вашите хранителни изисквания или изисквания за достъп, за да задоволим вашите нужди и да изпълним всички други законови или регулаторни задължения, които може да имаме. Можем да споделяме вашата информация с ИТ и други доставчици на услуги или бизнес партньори, участващи в организирането или провеждането на съответното събитие.

Правни и други услуги

Ние събираме, създаваме, съхраняваме и използваме лична информация в хода и във връзка с услугите, които предоставяме на нашите клиенти. Ние ще обработваме идентификацията и основната информация като част от нашите процеси за приемане на бизнес, финанси, администрация и маркетинг, включително борба с изпирането на пари, конфликти, репутационни и финансови проверки. Ние също ще обработваме лична информация, предоставена ни от или от името на нашите клиенти за целите на работата, която вършим за тях. Информацията може да бъде разкрита на трети страни, доколкото е разумно необходима във връзка с тази работа. Моля, вижте също „С кого споделяме личната ви информация“ и „В кои държави прехвърляме личната ви информация“ по-долу.

Ние използваме вашата лична информация на следната основа:

 • За изпълнение на договор, като ангажиране с физическо лице за предоставяне на правни или други услуги
 • За установяване, упражняване или защита на правни искове или производства
 • Да спазваме законовите и регулаторни задължения
 • За законни бизнес цели. Моля, вижте „Как използваме вашата лична информация“ за повече подробности

Вашата лична информация ще бъде запазена в съответствие с глобалната ни политика за запазване на данни, която категоризира цялата информация, съхранявана от Адвокатска кантора Бельов и посочва подходящия период на запазване за всяка категория данни. Тези периоди се основават на изискванията на приложимите закони за защита на данните и целта, за която се събира и използва информацията, като се вземат предвид законовите и регулаторни изисквания за запазване на информацията за минимален период, давностни срокове за предприемане на правни действия, добри практики и Цели на Адвокатската кантора Бельов.

Можем да споделяме вашата лична информация с определени надеждни трети страни в съответствие с договорни договорености, сключени с тях, включително:

 • Нашите професионални съветници и одитори
  Доставчици, на които възлагаме определени услуги за поддръжка, като текстообработка, превод, фотокопиране и преглед на документи
 • ИТ доставчици на услуги към Адвокатска кантора Бельов
  Трети лица, ангажирани в хода на услугите, които предоставяме на клиентите и с тяхното предварително съгласие, като адвокати, местни консултанти и доставчици на технологични услуги като стая за данни и услуги за управление на случаи
 • Трети страни, участващи в хостинг или организиране на събития или семинари

Където е необходимо или поради причините, изложени в тази политика, личната информация може също да се споделя с регулаторни органи, съдилища, трибунали, правителствени агенции и правоприлагащи органи. Въпреки че е малко вероятно, може да се наложи да разкрием вашата информация, за да спазваме законовите или регулаторните изисквания. Ще използваме разумни усилия, за да ви уведомим, преди да направим това, освен ако не сме ограничени по закон от това.

Ако в бъдеще реорганизираме или прехвърлим целия или част от нашия бизнес, може да се наложи да прехвърлим вашата информация на нови юридически лица в адвокатска кантора „Бельов“ или на трети лица, чрез които ще се осъществява дейността на адвокатска кантора „Бельов“.

Адвокатската кантора Бельов може да използва сайтове за социални медии като Facebook, LinkedIn и Twitter. Ако използвате тези услуги, трябва да прегледате тяхната политика за поверителност за повече информация за това как те се справят с личната ви информация.

Ние не продаваме, даваме под наем или по друг начин предоставяме лична информация в търговски план на трета страна.

Ние използваме различни технически и организационни мерки, за да помогнем да защитим вашата лична информация от неоторизиран достъп, употреба, разкриване, промяна или унищожаване в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

За да предоставим нашите услуги може да се наложи да прехвърлим вашата лична информация до места извън юрисдикцията, в която я предоставяте, или където разглеждате този уебсайт за целите, посочени в настоящата политика за поверителност. Това може да доведе до прехвърляне на вашата информация от място в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“) извън ЕИП или извън ЕИП до място в рамките на ЕИП.

Нивото на защита на информацията в страни извън ЕИП може да бъде по-малко от предлаганото в ЕИП. В такъв случай ние ще приложим подходящи мерки, за да гарантираме, че личната ви информация остава защитена и защитена в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Моля, вижте „С кого споделяме вашата лична информация“ и ни изпратете съобщение на gdpr@belyovlaw.com

Общият регламент за защита на данните на Европейския съюз и други приложими закони за защита на данните предоставят определени права на субектите на данни.

Имате право да изискате подробности за информацията, която държим за вас и как я обработваме. Можете също така да имате право в съответствие с приложимия закон за защита на данните да го поправите или изтриете, да ограничите обработката на тази информация, да спрете нерегламентирано прехвърляне на вашата лична информация на трета страна и при някои обстоятелства да имате лична информация свързани с вас, прехвърлени в друга организация. Можете също така да имате право да подадете жалба във връзка с това, че Адвокатско кантора Бельов обработва личните ви данни пред местен надзорен орган.

Ако възразите срещу обработването на личната ви информация или ако сте дали съгласието си за обработването и по-късно решите да я оттеглите, ние ще спазим този избор в съответствие с нашите правни задължения.

Вашето възражение (или оттегляне на предварително дадено съгласие) може да означава, че не сме в състояние да извършим действията, необходими за постигане на целите, посочени по-горе (вижте „Как използваме личната ви информация“) или че няма да можете да използвате на предлаганите от нас услуги и продукти. Моля, обърнете внимание, че дори след като сте избрали да оттеглите съгласието си, ние може да бъдем в състояние да продължим да обработваме вашата лична информация до степента, която се изисква или разрешава по друг начин от закона, по-специално във връзка с упражняване и защита на законните ни права или спазване на нашите правни и регулаторни задължения.

Трябва да гарантираме, че личната ви информация е точна и актуална. Ето защо, моля, посъветвайте ни за всякакви промени във вашата информация чрез имейл на eugdpr@belyovlaw.com